Fritidspas

Hvad er et fritidspas?

Et fritidspas er en økonomisk håndsrækning fra kommunen til børn og unge i Vesthimmerland, som ønsker at have mulighed for at være aktive i fritidslivet på lige vilkår med deres kammerater.

Fritidspasset er gældende for 1 år ad gangen.

Hvem kan få et fritidspas?

Fritidspasset henvender sig til børn og unge, som:

 • er mellem 3 og 21 år
 • er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune
 • kommer fra en mindre ressourcestærk familie

Dit barn kan maksimalt få et fritidspas i en samlet periode på 4 kalenderår.

Det er ikke muligt at søge om fritidspas til børn, som er anbragt i plejefamilie.

Hvad kan et fritidspas bruges til?

Et fritidspas kan bruges til fritidsaktiviteter i Vesthimmerland.

Den økonomiske støtte kan eksempelvis gå til at:

 • dække kontingentet
 • købe udstyr
 • deltage i lejre eller stævner
 • transportere sig til og fra aktiviteterne

Unge mellem 18 og 21 år kan kun få et fritidspas til kontigentstøtte.

Den maksimale værdi af et fritidspas er:

 • 1.500 kr. pr år for børn og unge mellem 3 og 17 år
 • 1.000 kr. for unge mellem 18 og 21 år.

Jeg ønsker at ansøge om fritidspas – hvad gør jeg?

Ansøgningen sker via bestyrelsesformanden, som kontaktes via formand@haubroif.dk

Du skal medsende følgende oplysninger:

 • For- og efternavn på barnet / den unge
 • Køn
 • Fødselsdato – dd.mm.år
 • Postadresse
 • Skole
 • Klassetrin
 • Oplys, hvis det er fritidspas til en Ukrainer
 • ——–
 • Forældre/værges for- og efternavn
 • ——-
 • Hvilen aktivitet søges til?
 • Kontingent periode og pris? (kan findes på vores hjemmeside; hauboif.dk)
 • Hvis der ansøges til udstyr, lejr/stævne, og/eller transport til aktivitet, så skal pris angives + kvitteringer/dokumentation.
 • —–
 • Dokumentation for opkrævning af kontingent (her kan kassereren være behjælpelig: kasserer@haubroif.dk)

Når overstående information er sendt til bestyrelsesformanden, så er vi altid behjælpelige med at ansøge.